Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Dołącz do nas na Facebooku

facebook-like-button.jpg

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego www.belniakoffroad.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników oraz zamawiających w sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkowników i zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników w sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Bartłomiej Belniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BARTŁOMIEJ BELNIAK BELNIAK OFF ROAD pod adresem: ul. Bohaterów 4A, 21-300 Radzyń Podlaski, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 538-180-69-60, REGON 060834603. Zbiór danych osobowych klientów Belniak Off Road został zgłoszony do GIODO - nr zgłoszenia 19150816, zbiór danych osobowych odbiorców newslettera Belniak Off Road został zgłoszony do GIODO – nr zgłoszenia 19180816.
 3. Użytkownik sklepu internetowego ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:
  1. dokonanie zamówienia bez rejestracji – użytkownik dokonuje zamówienia towarów w sklepie internetowym bez rejestracji konta podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email. W przypadku, gdy użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP lub PESEL. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy zamówienia; 
  2. dokonanie zamówienia z rejestracją – użytkownik dokonuje zamówienia towarów i rejestruje się zakładając konto w sklepie internetowym. Dokonując rejestracji użytkownik podaje następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres, adres dostawy, jeśli jest inny niż jego adres zamieszkania,  numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy zamawiający chce, aby były wystawiane faktury  dokumentujące zakupy towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja konta pozwala na dokonywanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez zamawiającego dane są pobierane do nowego zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy zamówienia. 
 4. Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji konta lub składania zamówienia, bądź też  wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole na stronie sklepu internetowego, dopisać się do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego. 
 5. Zarejestrowany zamawiający ma możliwość zalogowania się poprzez stronę sklepu internetowego weryfikując się na stronie poprzez podanie loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie hasła. Zalecane jest, aby hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Dane osobowe zamawiających w sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży.
 7. W przypadku, gdy użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newslettera sklepu internetowego jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach oraz nowych towarach w sklepie internetowym.
 8. Dane osobowe zarejestrowanych zamawiających sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do konta za pomocą loginu i hasła na stronie sklepu internetowego, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze sprzedającym.
 9. Zamawiający ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze sprzedającym telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Wszelkie dane kontaktowe do sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie sklepu internetowego, a także w regulaminie sklepu internetowego.
 10. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego jest dobrowolne.  Użytkownik ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera sklepu internetowego bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, bezpośrednio kontaktując się ze sprzedającym. Wszelkie dane kontaktowe do sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie sklepu internetowego, a także w regulaminie sklepu internetowego.
 11. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail, loginu, czy hasła w treści emaila, czy też innych danych osobowych użytkownika w innym miejscu niż strona sklepu internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 12. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe zamawiających, użytkowników i subskrybentów newslettera sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 13. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie sprzedającego o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez zamawiającego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego.
 14. Strona sklepu internetowego wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do sklepu internetowego na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku cookie.
 15. Pliki cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu cookies są stosowane przez sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki cookies stosowane na stronie sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:
  1. zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego - pliki cookies umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;
  2. poprawy wydajności i optymalizacji działania sklepu internetowego - pliki cookies umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;
  3. poprawy funkcjonalności sklepu internetowego - pliki cookies powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez użytkownika, np. lginu;
  4. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych - pliki cookies  mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości sklepu internetowego do potrzeb użytkownika. 
 16. Informacje zbierane i generowane przez pliki cookies na stronie sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika sklepu internetowego.
 17. Pliki cookies  używane na stronie  sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie internetowym.
 18. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w sklepie internetowym, a użytkownicy posiadający utworzone konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego. 
 19. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji w sklepie internetowym i wiąże się dla sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego użytkownika z bazy klientów sklepu internetowego i/lub bazy odbiorców newslettera. 
 20. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego, nie zmienia treści umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.